Uygulama
Twitter

İNOVASYONDA KADIN KONFERANSI YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

İnovasyonda Kadın Konferansı yoğun ilgi gördü. Konferansa Ankara dışından da kadın girişimci toplulukları katıldı.

“Sürdürülebilir Kalkınma için Girişimcilik ve İnovasyon Kadın Konferansı” Meyra Palace’ta gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ankara Kalkınma Ajansı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ankara Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğiyle düzenlenen konferans büyük ilgi gördü.


Ekonomik ve  sosyal hayatta daimi yaratıcılık gerektiren, yenilikçi fikirlerin ve girişimcilerin, başarılı rol model örnekleri olarak bilgi ve deneyimlerin paylaşılması şeklinde gelişen organizasyona Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Birten Gökyay, Başkan Yardımcısı Ayşegül Çakmak, Ankara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Nesrin Semiz, Women in Innovation Topluluğu Kurucusu Kristiina Hiukka, büyükelçiler  ve yurt içi yurt dışından pek çok başarılı kadın girişimci katıldı.


Konferans, Türkiye’nin sosyal ve ekonomik gelişmesine katkıda bulunmak ve sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirmek için ekonomik değer yaratan kadın girişimci sayısını artırmak, amacını güdüyor.  Ayrıca var olan kadın girişimcileri güçlendirmek ve dünya ile bütünleştirmek adına tüm paydaşlarıyla işbirliği platformunda buluşturmayı hedefliyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun ve konuk olarak yurt dışından katılan Inovasyonda Kadın Platformu kurucusu üyesi Kristiina Hiukka’da konferansta birer konuşma gerçekleştirdi.


Gün boyu devam eden ve yoğun ilgi gören konferansa Ankara dışından da kalabalık girişimci kadın toplulukları katıldı.  “Sürdürülebilir Kalkınma için Girişimcilikte Kadın Paneli” ve “ Sürdürülebilir Kalkınma için İnovasyonda Kadın Paneli” olmak üzere iki ayrı oturumda gerçekleşen panellerde: Kamu, sivil toplum kuruluşları ile özel sektör temsilcileri ve başarılı girişimciler deneyimlerini ve görüşlerini paylaştı.
 

 

KADINLARIN ÇALIŞMA HAYATINA KATILMALARI TOPLUM İÇİN ÖNEMLİ
Konferansta konuşma yapan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam,  “Kalkınma Bakanlığı ve Dünya Bankası işbirliğiyle yapılan çalışmaya göre kadın istihdamındaki 6 puanlık artış yoksulluğun 15 puan gerilemesine sebep oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ülkemizde 2004 yılında yüzde 20,8 olan kadın istihdam oranı 6,3 puanlık bir artışla 2013 yılında yüzde 27,1 seviyesine ulaştı. 2004 yılında kadının iş gücüne katılım oranı yüzde 23,3 iken 7,5 puanlık bir artışla 2013 yılsonu itibariyle yüzde 30,8’e yükseldi. TÜİK 2013 yılı verilerine göre eğitim seviyesi yükseldikçe kadınların iş gücüne katılım oranının da yükseldiğini açıklıyor. Okuryazar olmayan kadınların iş gücüne katılma oranı yüzde 26,3, lise düzeyinde eğitime sahip kadınlarımızın oranı yüzde 32,1, yükseköğretim mezunlarının iş gücüne katılma oranı yüzde 72,2’dir. Sürdürülebilir ekonomik büyümeyle sosyal kalkınma için beşeri sermayenin yarısını oluşturan kadınların çalışma hayatına katılmaları hem kendileri hem de toplum için önemlidir.”

NESRİN SEMİZ : “KÜLTÜREL KALKINMIŞLIKLA EŞ ZAMANLI”
Ankara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Nesrin Semiz açılışta yaptığı konuşmada  “Ankara Kalkınma Ajansı olarak gerçek kalkınmışlığın sadece ekonomik kalkınmışlık olarak değil sosyal ve kültürel kalkınmışlıkla eş zamanlı olarak yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz. Ajans olarak yaptığımız çalışmalarda Ankara’nın dinamiklerini harekete geçirmede özellikle sosyal ve kültürel çalışmalara verdiğimiz destekler önceliğimizi oluşturmaktadır. Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasında iş birliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkili kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge için gelişmişlik farklarını azaltmak üzere oluşturulan kalkınma ajansları bu alana yönelik olarak faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir” dedi.

ROL MODEL KADIN GİRİŞİMCİLERİN VARLIĞI

Konferansın açılış konuşmasını yapan TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Birten Gökyay, etkinliğin gerçekleşmesine verilen desteklerden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.  Gökyay, “ 2008 yılından bu yana TOBB’un 81 ilde koordinatör odalarla kurduğu bu kurullarla kadınların sadece ev içinde değil dışında da erkekler kadar ekonomik hayatın içinde başarılı olabilecekleri yönünde algı ile toplumsal bilinçlenme sağlandığına inanıyoruz.”  dedi

Birten Gökyay, “Kadın girişimciliği küreselleşme sonucu artan rekabet ortamında, yaratacağı yeni ekonomik fırsatlar nedeniyle büyümesinin önemli bileşeni konumundadır. Kadınlarla ilgili toplantılar düzenlediğimiz zaman erkeklerin katkıları olmadan çözüm üretemeyeceğimize bizler inanıyoruz. Girişimcilik ruhu taşıyan ve bu özelliklerini uygulamada ön plana çıkarabilen kadın girişimcilerin varlığı, ülke kalkınmasında ve rekabet gücünün arttırılmasında göz ardı edilemeyecek kadar bir öneme sahiptir” şeklinde konuştu.
 

FİNANSAL KONTROL VE BAĞIMSIZ HAREKET EDEBİLME

Ankara Sanayi Odası’na 70’li yıllarda üye olan ilk kadın unvanını taşıyan, bu yılın sonunda TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı görevini devretme hazırlığı içinde bulunan Gökyay,  Sürdürülebilir Kalkınma için Girişimcilik ve İnovasyon Kadın Konferansının amacını kısaca şöyle özetledi:  “ TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu olarak kurduğumuz  “Ankael Kooperatifi” ile gurur duyuyoruz. Bizler girişimciliğin daimi yaratıcılık gerektiren bir süreç olup, ülke ekonomisine verdiği önemli katkıların yanı sıra kadınlara daha fazla finansal kontrol ve bağımsız hareket edebilme imkanı vermekte olduğuna inanıyoruz. Girişimcilik yoluyla yeni fikirler ortaya koyan ve yaptığı yenilikleri iş dünyasında somut ticari ürünlere dönüştürebilen kadınların toplumsal konumu, rol ve sorumlulukları önemli ölçüde değişebilmektedir. Ülkemizin her köşesinde emeğini ortaya koyan girişimci kardeşlerime, bu ülkeye yaptıkları değerli katkıları nedeniyle çok teşekkür ederim. Onlar da ileride de daha büyük başarılara imza atacaklarına inanıyorum.”

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN GİRİŞİMCİLİKTE KADIN PANELİ

Konferansın öğleden önceki bölümünde Moderatörlüğünü Ufuk Batum’un -ODTÜ TEKNOKENT Genel Müdür Yrd. Yönettiği panele katılan panelistler

Melek Pulatkonak- Turkish WIN kurucusu

Zühal Mansfield- TMG Doğaltaş Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı

Elif Esen- İstanbulum Hediyelik Eşya Şirketi Kurucusu

Beliz Bediz- Vivera Biyoteknoloji Şirketi Kurucusu

Barış Okur- Viveka Kuluçka Programı Yöneticisi

Kadriye Sezer- Nallıhan Kadın kooperatif Başkanı

Jose Gulherme Reis- Dünya Bankası Ankara Ofisi-Program Lideri
görüş ve deneyimlerini davetlilerle paylaştı.


 

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN İNOVASYONDA KADIN PANELİ

EnerGY Danışmanlık Şirketi Kurucusu ve Genel Müdürü Göknur Atalay’ın moderatörlüğünü gerçekleştirdiği konferansın öğleden sonraki panelde ise özel sektör temsilcileri ve başarılı girişimciler:


Elif Bilgin- 2013 Google Bilim Fuarı Finalisti ve “Halkın Seçimi” ödülü sahibi

Şadiye Mavi- Kadın Buluşcular Fuarı Altın Madalya Sahibi

Tülin Akın- Tarımsal Pazarlama ve TABİT Tarımsal Bilişim ve İletişim Teknolojileri Şirketleri Kurucusu

Başak Taşpınar- Armut.com Kurucusu ve Genel Müdürü

Gülay Özkan- GEDS Şirket Kurucusu

Orhan Yılmaz- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Bşk.

Cengiz Ultav- TTGV Yönetim Kurulu Başkanı, Vestel Yönetim Kurulu Üyesi

Girişimcilik yoluyla yeni fikirler ortaya koyan ve yaptığı yenilikleri iş dünyasında somut ticari ürünlere dönüştürebilen kadınların toplumsal konumu, rol ve sorumlulukları üzerine paylaşımlarda bulundular.
Özel Ankara Gazetesi (Binfikir)

  • Site Yorumları
  • Facebook Yorumları Facebook Yorumları
Yeni yorum yaz
Henüz bir yorum yazılmadı. İlk yazan siz olabilirsiniz.
CİFTCİLİK