Twitter

GDO YENİ BİR VERSİYONLA AVRUPA`YA GİRMEYE HAZIRLANIYOR

Merkezi Brüksel'de olan Avrupa Şirketler Gözlemevi'ne göre, Biyo teknoloji sektörü çevre, gıda güvenliği ve tüketici seçimi yasalarının dışında kalacak yeni genetik değiştirme (GD) yöntemleri girişimlerini, Avrupa düzenlemelerinin radarına yakalanmadan geçme çalışmaları yapıyorlar.

Bu şekilde büyük kimyasal tarım şirketleri Avrupa'nın genetiğiyle oynanmış organizmaların sağlık ve çevresel risk değerlendirmelerini ve hatta etiketlemesini talep eden, yasal düzenlemelerini geçmeye çalışıyorlar. 2015 yılından beri Avrupa Birliği üyesi devletler, genetiğiyle oynanmış ürünlerin kendi ülke sınırları içinde yetiştirilmesini de yasaklama hakkına sahipler: 19 hükümet topraklarının bir kısmı veya tamamında genetiği değiştirilmiş mahsullerin yetiştirilmesini yasaklamış durumda.

2001 yılında Avrupa'da genetiği değiştirilmiş ürünler ile ilgili yasa yürürlüğe girdiğinden bu yana genetik mühendisliği teknikleri geliştirilmeye devam ediyor. Biyoteknoloji endüstrisi, sadece Avrupa Birliği'ne yönelik çalışmalarını devam ettiriyor.  Yeni Yetiştirme Teknikleri Platformu (New Breeding Techniques (NBT) Platform) Avrupa Komisyonu'nun "GM 2.0" teknikleri konusunda henüz karara bağlanmamış gelecek ayki kararını değiştirmek için çalışıyor.

Avrupa Ortak Gözlem Grubu, durumu "NBT Platformu yeni genetik modifikasyon tekniklerini, 'genetik mühendisliği'nden farklı gözüksün diye 'yeni yetiştirme teknikleri' adı altında yeniden piyasaya sürüyor." diye açıklıyor: "Başarısız da değiller: Avrupa Komisyonu ve diğer düzenleyici organlar konuyla ilgili haberleşmelerinde bu terimi tamamıyla kanıksamış görünüyor."

Greenpeace, 2015 yılı sonlarındaki ilke toplantısında  "Ancak bu çaba, genetik modifikasyonu bacadan sokma çabasından başka bir şey değil," diyerek bir uyarı yayınlamıştı.

Avrupa Ortak Gözlem Grubu, biyoteknoloji endüstrisinin çalışmalarına, Avrupa Birliği karar mercilerine 2013 yılında gönderdiği bir belgeye atıfta bulunarak bu belgenin biyoteknoloji endüstrisinin amacının yeni genetik modifikasyon teknikleri geliştirmek olduğunun en bariz kanıtı olduğunu belirtiyor: "Bu teknikler genetiği değiştirilmiş organizmalara karşı Avrupa'daki fiili moratoryuma cevaben geliştirildi."

Eğer biyoteknoloji şirketleri başarılı olurlarsa "GM 2.0" işlemi mevcut genetik modifikasyon yasalarından muaf tutulursa, "genetiğiyle oynanmış ürünlerin gittikçe çoğalan bir kısmının gıda, sağlık ve çevreye olan potansiyel etkileri asla değerlendirmeye alınmayacak.'' Diyen Greenpeace Avrupa Birliği gıda politikaları yöneticisi Franziska Achterberg ayrıca konuyla ilgili şunları söylüyor ; "Üstelik etiketlenmeyecekler. Böylece Avrupalı tüketiciler, çiftçiler ve yetiştiricilerin bu ürünlerden kaçınması için bir yol kalmayacak."

Avrupa Ortak Gözlem Grubu'nun belirttiği üzere, "yeni genetik modifikasyon tekniklerinin mevcut yasal düzenlemelere tabi olması gerekliliği hukuksal olarak son derece açık."

Greenpeace de aynısını tekrarlıyor: "Genetik değişikliğe uğramış organizmalarla ilgili yasal düzenlemeler oluşturulma amaçlarına uygun olarak yorumlanmalı ve dolayısıyla genomları direkt olarak değiştiren tüm modern biyoteknoloji işlemlerini kapsamalıdır. Aksi takdirde, Avrupa Birliği vatandaşlarını yüzüstü bırakmış olur."

Hayal Senem Sayan

Common Dreams
  • Site Yorumları
  • Facebook Yorumları Facebook Yorumları
Yeni yorum yaz
Henüz bir yorum yazılmadı. İlk yazan siz olabilirsiniz.
CİFTCİLİK