Twitter

EMEKLİLERİN BEKLENTİLERİ

30 Haziran 1927 tarihi, Atatürk'ün emekli olduğu gün olması nedeniyle, emekliler günü olarak kutlanmaktadır. Kutlamalar, Türkiye Emekliler Derneği'nin öncülüğünde kurulan emekli platforma tarafından yapılmaktadır.

30 Haziran 2017 tarihinde, emekli platformunu oluşturan kuruluşların temsilcileriyle birlikte, ulu önder Atatürk'un kabri ziyaret edilmiş, kurucu liderimize çok şey borçlu olduğumuz Anıt Defterine yazılmıştır.

Büyük önder Atatürk, emeklilere verilmesi gereken değeri şu anlamlı sözü ile özetlemiştir.  "Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu; o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Geçmişte çok güçlüyken, tüm gücüyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin, geleceğe güvenle bakmağa hakkı yoktur."

Sosyal güvenlik, aynı zamanda evrensel bir insan hakkı olarak kabul edilmiştir. Sosyal güvenlik hakkı, anayasamızın 60. maddesinde de temel bir hak olarak düzenlenmiş, ülkeyi yönetenlere de önemli sorumluluk verilmiştir. Bugün sosyal güvenlik alanında gelinen tabloya bakıldığında, mevzuatta birliktelik sağlanamadığından, aylığa hak kazanma koşulları ve emekli aylığı hesaplanma sistemlerinde eşitlik kurulamamıştır.

2000 sonrasında emekli olanların hak kayıpları ile karşılaşması, tüm kesimlerce ortak bir sorunumuz olarak bakılmalı ve bu yönde değişikliklere gidilmelidir. 2000 sonrasında emekli aylığı hesaplama kriterleri farklılık gösterdiğinden, 2000 öncesine göre hak kayıpları dikkat çekmektedir. Devlette devamlılık esastır. SGK, çalışılan dönemlerde yürürlükte olan kanunlara göre karma emekli aylığı hesaplaması, emekli aylıklarında farklılıklara neden olmaktadır. Karma sistem yerine, bütün dönemlere kapsayan tek bir kriter getirilmeli, prim kazançları ve prim ödeme gün sayıları aynı olanlara eşit aylık bağlanması yoluna gidilmelidir. 

SGK, sosyal devletin yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Gelir ve aylık alanlar ile birlikte aile bireylerinin sağlık güvencesi yanında, ödeme gücü olmayan ve gelir testi sonucuna göre devlet tarafından ödenmesi gereken genel sağlık sigortası primleri de SGK Bütçesinden ödenmektedir. Bu yönüyle bakıldığında, neredeyse toplumun tamamına hizmet sunan bir kurum olması nedeniyle, SGK'na daha fazla pay ayrılmalıdır.

Sosyal devlet ilkelerini benimsemiş ülkelerde, sosyal hakların korunması ve geliştirilmesinde devlete önemli sorumluluk verilmiş, gelir ve aylık alanların insanca yaşamaya yetecek bir gelir elde etmeleri siyasi iktidarların da en büyük yükümlülüğü olarak değerlendirilmiştir.

Sosyal güvenlik haklarının korunması ve geliştirilmesi için, istihdamın ve prim gelirlerinin artması, büyük önem taşımaktadır. İstihdam, her ülkenin en temel kaynağı olarak görülmektedir. Sanayileşme ve kalkınma süreci her kesim için önem taşıyor. Tarım sektöründe istihdamın payı yüzde 25. Bu oran gelişmiş ülkelerde çok daha düşüktür. Türkiye toprağına altın değerinde bakılmalı ve korunmalıdır. Bu güzel ve cennet vatanın her karış toprağı en iyi şekilde değerlendirilmelidir.

Çiftçimizin korunması ve desteklenmesi, temel politika olarak benimsenmelidir. Tarımda çalışanların sosyal güvenlik hakları güvence altına alınmalı, emeklilik haklarıyla ilgili bilgilendirmeler ve yönlendirmeler yapılmalıdır.

Ekonominin büyümesi ve toplumun refahın artması için yatırım ve istihdam politikaları sonuç alıcı olmalıdır. Kırılgan ekonomik risklerin her dönem bedelleri olmaktadır. Geçmişte yaşanan ekonomik krizler ile milyonlara varan işini kaybedenler olmuş ve kapanan işletmeler ile ülkemiz insanı yoksullaşmıştır. 2016 yılının değerlendirilmesi yapıldığında; döviz kurunda yaşanan yükseliş ve reel ekonominin üzerinde oluşan baskılar, istihdamı olumsuz etkilemiş ve işsizlik oranı yüzde 13'lere yükselmiştir.

Vergi gelirleri, bütçeler için temel kaynak olduğundan, bu alanda bir sorun ile karşılaşılmaması son derece önemlidir. Ödeme gücü zayıflayan kesimler için vergi ve sigorta primlerinin yeniden yapılandırılması, bütçe ve işletmeler bakımından önemli destek olmuştur. 

Kazım ERGÜN

Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı 

KAZIM ERGÜN

Türkiye Emekliler Derneği Başkanı
» Tüm Yazıları
  • Site Yorumları
  • Facebook Yorumları Facebook Yorumları
Yeni yorum yaz
Henüz bir yorum yazılmadı. İlk yazan siz olabilirsiniz.
CİFTCİLİK