DÜNYAYI KURTARACAK TARIM YENİLİKLERİ

Tarımla uğraşanlar, bilim insanları ve yenilikçiler alternatif metotlar geliştirerek 7 tarım yeniliğinin dünyayı kurtarabileceği üzerinde hem fikir oldular.

Tarımda yapılan yenilikler ve yeni metotların kullanımı ile arazi kullanımını azalır, ekolojik esneklik ve çeşitlilik artar, fosil yakıtların kullanımı azalır. Tarımla uğraşanlar, bilim insanları ve yenilikçiler alternatif metotlar geliştirerek dünyada sağlıklı besin üretimini artırmaya çalışıyorlar. Bu çalışmaların sonucunda 7 tarım yeniliğinin dünyayı kurtarabileceği üzerinde hem fikir oldular.

ALGORİTMİK TARIM

Dünyayı Kurtaracak Tarım Yenilikleri

Algoritmik modeller kurarak hangi bitkileri hangi alanlarda ekersek daha çok verim elde edebileceğimizi bulabiliriz. Tasarımcı Benedict GroB, bir arazide karışık modellerin farklı olarak nasıl ekileceği üzerine algoritmik modellemeler yapmaktadır. Bu çalışmalar ekolojik esneklik ve çeşitliliği son derece artırmaktadır.  

 

PERMAKÜLTÜR GIDA ORMANLARI 

Dünyayı Kurtaracak Tarım Yenilikleri

Permakültür doğada görülen modelleri belli bir sistem içinde kullanarak farklı tasarımlar yaratmaktır. Bu tasarım sistemi daha çok gıda ormanlarında görülür, çok fazla bakım istemez ve ormanların çok katmanlı yapısını taklit eder. Toprağı kaplayan bitkiler, çalılık ve küçük ağaçlarla; küçük ağaçlar ise büyük ağaç ve sarmaşıklarla eşleştirilmiş. Bu yeşil alanlar, hem gıda yetiştirmek için kullanılıyor, hem de doğal organizmanın yaşamasına yardımcı oluyor.

HALKA BAHÇELER 

Dünyayı Kurtaracak Tarım Yenilikleri

Çeşitli şekillerde ekilmiş ve iyi düzenlenmiş tarım alanları, gıda üretimi, doğal yaşam, soluduğumuz havanın kalitesinin artırılması, karbon emilimine yardımcı olmaktadır. Bu sisteme permakültür daireleri ile fonksiyonları istifleme deniyor. Halka bahçenin en önemli prensibi güneş enerjisinin kullanılmasıdır. California gibi kıyı şeridi olan bölgelerde "halka bahçe" sistemi tuzluluğu azaltarak ve güneş enerjisini kullanarak üretimi artırmış. Tam olarak faaliyete geçtiğinde 60 milyon litre temiz su, 18 ton ekin toprak olmadan büyüyecek, 5 ton hayvan yemi elde edilecek. 

YAĞMUR SUYU DEPOLANMASI 

Dünyayı Kurtaracak Tarım Yenilikleri


Yağmur suyu çoğunlukla toplanmasında ve kullanımında başarısız olunmuş çok değerli bir kaynaktır. Yağmur varilleri dinlendirilip daha sonra kullanılmak üzere toplanabilir. Toplanan sular saman örtüsü ile birleşerek toprağın verimliliğini artırır. Permakültür tasarımlarında önemli bir detay olarak yokuş aşağı yağmur sularının akışını yavaşlatarak bitkilerin suyu emme oranını çoğaltmayı görüyoruz. 

MANTAR TÜRLERİ İLE TARIM
Dünyayı Kurtaracak Tarım Yenilikleri

Mantar unutulmuş, tam anlaşılamamış bir organizmadır ve küresel ekosistem bu organizmalar olmadan düşünülemez. Mantar kanser ve depresyon tedavisinde ya da  lezzetli yemekler pişirmek için kullanılabilir. Mantarlar üreyen gövdeleri ile genişleyen bir organizmadır ve toprağın altında bulunan miselyum formu ekolojik sağlıkta önemli bir rol oynar. Bilim insanlarına göre mantarların köklerindeki miselyumlar bitkinin kuraklığa dayanıklı olmasını sağlıyor. Paul Stamets' e göre inek meralarında yayılmış bakteriler suya geçmeden önce mantarlar tarafından temizleniyor. Stamets zararlı kimyasallar kullanmadan haşereleri yok eden bir mantar geliştirerek patentini aldı.

ÇOCUKLARLA BAHÇECİLİK 

Dünyayı Kurtaracak Tarım Yenilikleri

Yarın beslenebilmemiz için, bugünden tohum ekmeliyiz. İklim değişikliği ve ekolojik yıkım tehdidi altında olan çocuklar doğal dünyayı korumayı tohum ekerek öğrenmeliler. 2009 yılında kurulmuş FoodCorps adlı organizasyon Amerika'da okullarla iletişime geçerek çocukları bu yönde eğitiyor. Çocuklara tohumun önemini ve bitki yetiştirmeyi öğretecek organizasyonların bütün dünyaya en kısa zamanda yayılması gerekir.

ÇATI TARIMI 

Dünyayı Kurtaracak Tarım Yenilikleri

Şehir yaşantısında ekim yapılacak alanlar sınırlıdır, bina çatılarını gıda üretimine yardımcı olmak adına kullanılabilir hale getirilebilir. Chicago'da çatıda tarım yapan  Methods Products 100% yenilenebilir enerji kullanıyor, zararlı ilaç kullanmadan üretim yapıyor. İndianapolis' te hastaneler ve Atlanta' da evsizler için olan binaların çatıları tarım için kullanılıyor.

  • Site Yorumları
  • Facebook Yorumları Facebook Yorumları
Yeni yorum yaz
Henüz bir yorum yazılmadı. İlk yazan siz olabilirsiniz.