Twitter

ÇMVA`YA DAHİL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) sistemine dahil tarımsal işletmelere, bu yıl işletme başına ve bir defada olmak üzere 425 lira katılım desteği ödenecek.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dahil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ ile ÇMVA sistemine gönüllü olarak dahil olan tarımsal işletmelere katılım desteği ödenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre ödemeler, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) veya Bakanlık tarafından oluşturulan herhangi bir idari kayıt sistemine kayıtlı, ÇMVA sistemine dahil olan, bir muhasebe yılı süresince tarımsal faaliyetlerine ilişkin muhasebe verilerini belirlenen zamanlarda veri toplayıcılarla paylaşan ve verileri sorumlu birim tarafından yapılan kontroller sonunda doğrulanan tarımsal işletmelere yapılacak.

Söz konusu tarımsal işletmelere, 2015 yılında yapılacak tarımsal desteklemelere ilişkin karara istinaden işletme başına ve bir defada ödenmek üzere bu yıl 425 lira katılım desteği verilecek.

ÇMVA katılım desteği ödemeleri için gerekli finansman, bütçenin ilgili kalemine tahsis edilen ödeneklerden karşılanacak. Ödemeler, Bakanlık tarafından Ziraat Bankasına kaynak aktarılmasını müteakip, il müdürlüklerince hazırlanarak onaylanan belgelere banka aracılığıyla, ilgili şubelerde daha önce çiftçiler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılacak. Çiftçilere yapılan toplam ödeme tutarının yüzde 0,2'si bütçenin ilgili kaleminden Ziraat Bankasına hizmet komisyonu olarak ödenecek.

ÇMVA katılım desteği ödemeleri uygulaması, sorumlu birim, merkez ve il ÇMVA Komisyonları ile il müdürlükleri tarafından yürütülecek. İşletmelerin bir muhasebe yılı boyunca gerçekleştirdiği tarımsal faaliyetlerine ilişkin veriler, takip eden yıl içinde, anket yoluyla toplanacak.

Söz konusu destekten, "ilgili muhasebe yılında ÇKS'ye veya Bakanlık tarafından oluşturulan herhangi bir idari kayıt sistemine kayıtlı olmayan, katılım anlaşması imzalamak suretiyle başvuru yapmayan, verilerini istenilen zamanda ve doğru olarak veri toplayıcılarla paylaşmayan, sorumlu birim tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda formları doğrulanmayan, kendi isteğiyle sistemden çıkan" tarımsal işletmeler yararlanamayacak.

İlgili Mevzuatı Görebilmek İçin Burayı Tıklayınız...>>>

Tarımsal Pazarlama
  • Site Yorumları
  • Facebook Yorumları Facebook Yorumları
Yeni yorum yaz
Henüz bir yorum yazılmadı. İlk yazan siz olabilirsiniz.
CİFTCİLİK