Twitter

BALIKÇI GEMİLERİNİ İZLEME SİSTEMİ

Denizlerde su ürünleri avcılığı yapan balıkçı gemilerinin, seyir bilgileri ile avcılık faaliyetleri ve avlanan su ürünleri verileri Balıkçı Gemilerini Izleme Sistemi (BAGİS) ile GSM ve uydu iletişim araçları vasıtasıyla izlenecek ve dijital ortamda kayıt altına alınacak.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Balıkçı Gemilerini Izleme Sistemi Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, denizlerde su ürünleri avcılığı yapan balıkçı gemilerinin kimlik, konum, zaman, hız, yön gibi seyir bilgileri ile avcılık faaliyetleri ve avlanan su ürünleri verileri izlenecek. GSM ve uydu iletişim araçları vasıtasıyla yapılacak izleme sonucunda dijital ortamda kayıtlar toplanacak.

Söz konusu tebliğ denizlerde su ürünleri avlama ruhsatına sahip, boy uzunluğu 12 metre ve üzerinde olan balıkçı gemilerini kapsıyor. Bu gemilere BAGİS cihazının taktırılması ve çalışır halde bulundurulması zorunlu kılındı

Bu cihaz Bakanlık yetkilileri tarafından takılacak. BAGİS cihazının takılması için balıkçı gemisi yetkilisinin ve balıkçı gemisinin Bakanlıkça belirlenen zamanda ve istenen yerde bulunması gerekecek. Bakanlıkça belirlenen program tarihinden sonra takılan cihazların temini ve balıkçı gemilerine takılması ile ilgili masraflar balıkçı gemisi yetkilisine ait olacak. Ayrıca, daha sonra takılacak cihazların Bakanlıkça istenen özelliklere sahip ve BAGİS ile uyumlu olması gerekecek. Takılan cihazlara, Bakanlık yetkilisi veya Bakanlıkça yetkilendirilenler dışında arıza durumu dahil hiçbir şekilde müdahalede bulunulmayacak. BAGİS ile ilgili GSM ve uydu abonelik ve iletişim/haberleşme giderleri 31 Aralık 2018'e kadar Bakanlıkça karşılanacak. Bu tarihten sonra söz konusu giderler balıkçı gemisi yetkililerine ait olacak.

Av faaliyetleri elektronik seyir defterine işlenecek

Balıkçı gemisi yetkilisi, ava çıktığı her gün için av faaliyetleri ve avlanan ürünlerle ilgili istenilen bilgileri doğru ve zamanında elektronik seyir defterine girecek ve en geç bir sonraki gün saat 12.00'ye kadar belirlenen adrese gönderecek.

Balıkçı gemisi yetkilisi, BAGİS cihazındaki arıza ikaz lambasının yanması veya her ne sebeple olursa olsun BAGİS cihazının çalışmaması durumunda en geç 3 saat içerisinde belirlenen iletişim adresine arıza bildiriminde bulunacak.

Tebliğ hükümlerine aykırı davrananlar hakkında Su Ürünleri Kanunu'nun ilgili maddelerinde yer alan cezalar uygulanacak.

Tebliğin cezai hükümlerinin yer aldığı madde 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren, diğer hükümleri bugün yürürlüğe girdi.

İlgili mevzuatı görebilmek için Burayı Tıklayınız...>>>

Tarımsal Pazarlama
  • Site Yorumları
  • Facebook Yorumları Facebook Yorumları
Yeni yorum yaz
Henüz bir yorum yazılmadı. İlk yazan siz olabilirsiniz.
CİFTCİLİK