Twitter

TARIMDA TEKNOLOJİ

Günümüzdeki hızlı teknolojik gelişmeler tarım işletmeciliğini yeni bir seviyeye taşımıştır. Özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler tarımı ve tarım teknolojilerini de etkilemiş ve daha akıllı tarım ve makine sistemlerini ortaya çıkarmıştır.

Bugün çok konuşulan Hassas tarım teknolojileri (HTT), tarıma bilgiyi ve teknolojiyi birlikte sunarak, tarımsal işletme ve yönetimi geliştiren yenilikçi bir tarım sistemi olarak ortaya çıkmıştır.

Tarım sektöründe, GSM teknolojisine dayalı hizmetlerle bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi, kalite ve verimliliklerinin yükseltilmesi, uygun koşullarda korunması, işlenip değerlendirilmesi ve pazarlaması süreçlerinde üreticiye teknoloji desteği sağlamaktadır.

Bu teknoloji, Türkiye'deki  ve dünyadaki tüm çiftçileri üreticileri ve tarım sektöründe faaliyet gösteren kuruluşları yakından ilgilendirmektedir.

Dünya tarımında gelişmiş ülkelerde büyük ölçekli üretim teknolojileri, ölçek avantajına sahip kütlesel üretim yapar iken, gelişmekte olan ülkelerde büyük toplulukların üretimi ağırlık kazanmıştır. Tarım alanı küçüldükçe, pazara sunulabilecek fazla ürün ihtiyacı daha fazla olacaktır. Verimi düşürmeden üretim maliyetlerini azaltma ihtiyacımız vardır.

Tarımsal Üretime Yönelik Teknolojik Uygulamalar

Tarım sektöründe Akıllı Tarım çözümlerine yönelik çalışmalar GSM teknolojisine dayalı hizmetlerle entegre olup çiftçi ve üreticilerin tarım sektöründeki faaliyetlerini yakından takip edebilmesini sağlamaktadır.

Sıcaklık takip ve uyarı sisteminin kontrolü, değişen hava koşulları ve hastalıklara karşı erken önlem aldıracak sıcaklık takip ve uyarı sistemi entegrasyonu ile erken önlem alınması sağlamaktadır. Nem değerlerinin kontrol edilemediği durumlarda ortaya çıkabilecek hastalık zararlılık gibi olumsuz sonuçların önüne geçilmektedir.

Akıllı Sulama Sistemleri

Akıllı sulama sistemleri ile gereksiz sulama sisteminin önüne geçilmesiyle, su kaynakları korunmakta ve fazla sulamayla ürünlerde oluşabilecek deformasyonun önüne geçilmektedir. Tarlada yetiştirilen her ürünün su ihtiyacı farklı olduğundan toprağın neminin yüzdelik oranı nem oranından düşük çıktığında ürüne su verilmektedir. Mobil araçlarla programlanan sulama, mevsimlik, aylık, haftalık, günlük ve saatlik programlama imkânına sahip olup üreticiye zamandan kazanç sağlamaktadır.

Sensör Tabanlı Teknolojik Uygulamalar

Günümüzde akıllı tarım teknolojileriyle yapılan ilaçlamalarda yetiştirilen ürünlerin durumuna göre otomatik olarak ilaç miktarını anlık ayarlayabilen sistemler geliştirilmiştir. Bu sistemler yetiştirilen ürünün durumunu dikkate alarak atılan ilaç miktarı ürünün gelişim durumu ile de ilgili olmaktadır. Böylece atılan ilaçtan büyük oranda tasarruf etmeye olanak sağlamaktadır.

Algılama yönteminde hareket sırasında durumu ölçülen bitkinin, yapılan hesaplama ve ölçümlemesinin ardından gübreleme tek bir işlemle gerçekleştirilir. Anlık gübre miktarı hesaplanarak gübre dağıtıcıya iletilir ve alana özgü olarak gerekli miktarda gübre dağıtılır.

Robot Uygulamaları ve Sürücüsüz Teknolojiler

Tarımsal işlemlerde, insan işgücü yerine, meyve ve sebze hasadında etkin bir şekilde kullanılan özel tasarımlı robotlar prototip çalışmaları ile tercih edilmektedir. Kamera ve GPS donanımlarına mevcut olan bu robotlar, hasadı otomatik olarak gerçekleştiren işleyici organlara sahiptir. Bu kapsamda açık alan robotları GPS destekli dümenleme sistemi, mera ve silaj robotu, ilaçlama robotları, ekim/dikim robotları ve budama robotları olarak sınıflandırılmaktadır. Kapalı alanda kullanılan robotlar ise hasat robotları, süt sağım robotları, ahır robotlarıdır.

Hayvancılık teknolojileri

Teknolojideki son gelişmelerden faydalanılarak geliştirilen ve gerçek zamanlı olarak çalışan, tam otomotize edilmiş izleme ve kontrol sistemleri ile hayvanların üremesini, üretimini, sağlık ve refahı ile çevreye olan etkilerini sürekli olarak takip eden, farklı modelleme teknikleri kullanarak doğum ve hastalık gibi önemli olayları gerçekleşmeden tahmin eden ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlayan bir hayvancılık yönetim sistemi hassas hayvancılık olarak bilinmektedir.

Yapılan çalışmalar hayvancılık hassas tarım (HHT) sistemlerinin süt verimini arttırdığını, hayvan refahını iyileştirdiğini göstermektedir. Otomatik HHT teknikleri ile işletmeciler rutin işler için harcadıkları zamanı azalttıklarından dolayı kendilerine daha fazla boş zaman yaratarak hayvanlar ile daha fazla zaman geçirip daha büyük sürüleri yönetebilmektedirler. Bu sayede hayvanlarda verim artışı ve daha uysal bir davranış profili görülmektedir.

Sonuç olarak günümüz makinaları artık daha akıllı teknolojilerle donatılmaktadır. Örneğin yüksek teknoloji ile donatılmış bir makina sadece hasat yapmıyor aynı zamanda veride topluyor. Bu veriler sayesinde tarımsal operasyonların etkinliği daha da arttırılabilmektedir. Tarım traktörleri, alet ve makinaları GPS, mobil bilgisayarlar, kablosuz teknolojiler, spektrometreler, infrared kameralar ile donatılıyor bu sayede anlık ürün izlenmesi ve anlık uygulamalar mümkün hale gelmiştir. Operatörün iş yükünü ve stresini azaltan otomatik yönlendirme sistemleri, çalıştırma kolaylığı, piyasada düşük maliyetli sistem seçeneklerinin bulunmasından dolayı üreticiler tarafından gittikçe daha fazla kullanılmaktadır. Aynı zamanda, optimum girdi kullanımı ile operatör hatalarını azaltarak çalışma sürelerini uzatması gibi doğrudan maliyetleri azaltıcı faydaları bulunmaktadır.

  • Site Yorumları
  • Facebook Yorumları Facebook Yorumları
Yeni yorum yaz
Henüz bir yorum yazılmadı. İlk yazan siz olabilirsiniz.