Twitter

TARIMA CAN VEREN KADIN ÇİFTÇİLER

Gelişmekte olan birçok ülkede tarımsal iş gücünün en önemli kaynağını kadınlar oluşturmaktadır.

Dünyada ve Türkiye'de tarımsal üretimin ve kırsal hayatın sürdürülebilirliğinin sağlanmasında en önemli rolü ise kırsal alanda yaşayan kadınlar oluşturmaktadır. Bu yüzden kadınların tarımsal üretimde, kaynakların kullanımında, gıda güvenliğinde sahip oldukları önemli konuma istinaden, Uluslararası Tarım Üreticileri Derneği 15 Ekim'i Dünya Çiftçi Kadınlar Günü olarak ilan etmiştir. Ülkemizde de 1997 yılından beri "Dünya Kadın Çiftçiler" günü kutlanmaktadır.

Türkiye'de haziran ayı rakamlarına göre tarımda çalışan 5 milyon 757 bin kişinin yüzde 46.5 'i olan 2 milyon 678 bini kadınlardan oluşmaktadır. Çalışan kadınların yüzde 30'u tarımda yer almaktadır. 2.7 milyon kadın çiftçi, günde 20 saate yakında çalışarak üretimin içerisinde aktif olarak yer almaktadır.

Peki Tarımda Kadının Yeri Nedir?

Tarım çalışan üretimin her aşamasında aktif bir biçimde yer alan kadınlar, kalkınmanın olanaklarından kimi zaman yeteri payı alamamaktadır. İşsizliğin yaygın, eğitim ve sağlık hizmetlerinin sınırlı ve dengesiz dağıldığı gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kırsalda kadınların durumu, konumu ve sorunları dikkat çekicidir. Kırsal alanlardaki kadın için, üretim ve ev işlerinin birlikte yapılması, eğitim düzeyinin ve toplumsal statünün düşüklüğü, örgütlenmenin sağlanamaması, kısmi çalışma olanaklarının bulunmaması ve başta sosyal güvenlik olmak üzere çalışma yaşamı ile ilgili yasal mevzuattaki eksiklikler nedeniyle önemli sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu sorunlar zaman içinde Kadın Çiftçilere yönelik politikalar oluşturulmasına, kadın çiftçilerin tarımsal üretime daha verimli ve daha iyi koşullarda katılabilmesine yönelik projelerin oluşturulmasına olanak sunmuştur.

Günümüzde kırsal kesimde yaşayan kadınların yaşam düzeyinin yükseltilmesi açısından kadın çiftçilere yönelik okuma-yazma, beceri geliştirme ve pazara yönelik üretimlerini gelir getirmesi amacı ile projeler geliştirilmiştir. Gelir getirici beceri kazandırma faaliyetleri açısından büyük önem taşıyan kurslar açılmıştır.

Tarımda Kadın Çiftçilere Yönelik Çalışmalar

Türkiye'de yönelik tarımsal üretim sürecinin içerisinde bulunan kadın çiftçilerin sosyal ve ekonomik hayatta sürdürülebilir refah sağlamaları için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kadın çiftçilere yönelik eğitimler, destelemeler vermektedir.

Kadın çiftçilere yönelik tarımsal faaliyetlerini kaliteli ürün artışıyla yapılabilecek bağcılıktan hayvancılığa, meyvecilikten seracılığa, arıcılıktan ipek börekçiliğine kadar irçok tarımsal faaliyet programı hazırlanmıştır. Hazırlanan bu programlar ile kadın çiftçilerin eğitilmesi demek gelecek nesilleri eğitmek demektir.

Sonuç olarak Türkiye'de eli toprakla buluşan kadın çiftçilerin, ekonomik ve sosyal hayatta refah içinde yaşayabilmeleri için eğitim programlarına ağırlık verilmelidir. Kadınların yatırım yapma ve risk alma yeteneklerini kısıtlayan ve küreselleşme karşısında dezavantajlı bir konumda olmalarına neden olan sorunlara çözüm bulup ve öneriler geliştirilmelidir.

Kırsal da tarım ve teknolojiyi kadın çiftçilere anlatılmalıdır.  Teorik eğitimlerin yanında uygulamalı eğitimlerle kadın çiftçilerin kırsalda yeniliklere açık girişimci taraflarını gün yüzüne çıkarmak ve girişimde önder olan kadın çiftçileri tanıtarak onların ürettiklerini, yapmış oldukları çalışmaları başka kadın çiftçilere örnek olması için üretmek ve paylaşmak gerek.

Tarim.com.tr
  • Site Yorumları
  • Facebook Yorumları Facebook Yorumları
Yeni yorum yaz
Henüz bir yorum yazılmadı. İlk yazan siz olabilirsiniz.