Twitter

OKUL SÜTÜNE GERİ SAYIM SÜRÜYOR

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM), 2017 Yılı Okul Sütü Programı Uygulama Rehberi'ni yayımladı.

Ana sınıfı ve ilkokul çağındaki öğrencilere süt içme alışkanlığı kazandırmak, yeterli ve dengeli beslenmelerine katkıda bulunarak sağlıklı büyüme ve gelişmelerini sağlamak amacıyla bu yıl 6'ıncı kez uygulanacak Okul Sütü Programı kapsamında, 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı'nın ikinci döneminin başlayacağı 6 Şubat 2016 tarihinden itibaren yaklaşık 34 bin okulda, 6 milyon öğrenciye haftada üç gün 200 ml yağlı sade UHT içme sütü dağıtılacak. Program kapsamında dağıtılacak yaklaşık 290 milyon adet kutu süt alımı ihalesi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nda, Türkiye geneli 4 kısım halinde 27 Ekim 2017 tarihinde yapılmıştı.

Okul Sütü Uygulama Rehberi

Okul Sütü Programı kapsamında dağıtımı yapılacak 200 ml UHT, sade, yağlı, ambalajlı içme sütlerinin taşınması, okul idarelerine teslimi, depolanması ve öğrencilere dağıtımı ile ilgili kayıt ve izlenebilirliği sağlamak, programın değerlendirmesini yapmak, ilgili bakanlıkların taşra birimlerinin eşgüdüm içerisinde çalışmalarını sağlamak amacıyla, Sağlık Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığının uygun görüşleriyle Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan 2017 Yılı Okul Sütü Programı Uygulama Rehberi, HAYGEM'in internet sayfasında yayımlandı.

Buna göre, UHT içme sütü; Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında, ülke içinde UHT içme sütü üretimi yapan gıda işletmelerinden, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca temin edilecek.

Okul sütü sevkiyatları, ihale teknik şartnamesine uygun, oda sıcaklığında, ambalaj bütünlüğüne zarar vermeyecek şekilde illerde il okul sütü komisyonu ve il millî eğitim müdürlüklerinin organizasyonuyla yüklenici/alt yüklenici tarafından yapılacak.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun katılımlarıyla yürütülecek program kapsamında, illerde millî eğitimden sorumlu vali yardımcısı başkanlığında il gıda tarım ve hayvancılık müdürlüğü, il millî eğitim müdürlüğü, defterdarlık ve il halk sağlığı müdürlüğü temsilcilerinden oluşan İl Okul Sütü Komisyonu kurulacak.

Bakanlıkların görev ve sorumlulukları

Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı; programın koordinasyonu, okul sütü ambalajlarının şekli ve üzerinde yer alması gereken hususların ilgili bakanlıklarla işbirliğinde belirlenmesi, okul sütünün yurt içinde ürettirilmesi ve temini, okul Sütünün illere dağıtımının koordinasyonu, dağıtılacak okul sütlerinin üretiminden tüketimine kadarki aşamalarında, Türk Gıda Mevzuatı ile ihale teknik şartnamesine uygunluğunun kontrolünü sağlamakla görev ve sorumlu olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı; programın uygulanacağı okulların belirlenmesi, okul sütünün yükleniciler tarafından okullara ulaştırılmasında koordinasyonun sağlanması, okul sütünün uygun şartlarda muhafaza edilmesi ve/veya ettirilmesi, okul sütünün öğrencilere dağıtılması ve tüketimlerinin sağlanması, programda yer alan okulların müdürleri, öğrenci ve öğretmenlerin eğitimi ile velilerin bilgilendirilmesi, Veli izni doğrultusunda programdan yararlanmak isteyen/istemeyen öğrenci bilgilerinin Okul Sütü Modülüne kaydedilmesi, Okul Sütü Programı muayene ve kabul komisyonu raporunun il okul sütü komisyonlarınca hazırlanmasını sağlamakla sorumlu olacak.

Sağlık Bakanlığı; süt tüketimine bağlı rahatsızlıklar ile ilgili tedbirlerin alınması, izlenmesi ve sürecin yönetimi ile ilgili iletişim stratejisinin belirlenmesi, program kapsamında, süt dağıtımı öncesi ve tüketim sonrasında öğrencilere ait bilgilerin içerik ve formatının belirlenmesi, programda uzun dönemde öğrencilerin gelişmelerine ilişkin çalışmaları Millî Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde yürütmekten sorumlu olacak.

Ulusal Süt Konseyi katkı verecek

Programın tanıtımı, iletişim stratejisinin belirlenmesi ve Programda yer alan kişi ve kuruluşların eğitimleri Ulusal Süt Konseyi katkısıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak.

Program için gerekli eğitim ve tanıtım materyallerinin temini, yayımı ve dağıtımı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı koordinasyonunda, Ulusal Süt Konseyi tarafından yapılacak.

Okul Sütü Modülünün tanıtımı ve kullanımına yönelik eğitimler Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı sorumluluğunda yürütülecek.

Gıda Hattı
  • Site Yorumları
  • Facebook Yorumları Facebook Yorumları
Yeni yorum yaz
Henüz bir yorum yazılmadı. İlk yazan siz olabilirsiniz.